USLOVI UPISA


• Pravo upisa imaju sva zainteresovana lica

• Upis se obavlja posle podnošenja prijave

• Za upis 4 meseca edukacije odobravamo popust od 100€ na celokupnu uplatu

• Broj polaznika je ograničen

• Cena 4 meseca edukacije (septembar - februar): 1600€ - Upisnina - 400€ + 4 mesečne rate po 300€

POTREBNA DOKUMENTA


• Dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Jedna fotografija

PRIJAVA: